Tarieven

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende verrichtingen die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke verrichting omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld dat is vastgesteld door de Nederlandse Zorgauthoriteit (NZa).

Het is altijd mogelijk om vooraf een begroting te ontvangen.
Als u vragen heeft over uw tandartsrekening, kunt u contact opnemen met de praktijk.

Tarieven tandarts 2022 : Prestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige zorg – TB/REG-22610-02 – Nederlandse Zorgautoriteit (overheid.nl)

Informatie over de opbouw van uw tandartsrekening : https://www.mondzorgkosten.nl