Tarieven

Volwassenen moeten, om voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking te komen, een aanvullende verzekering voor mondzorg hebben afgesloten.

Kinderen tot 18 jaar krijgen de mondzorg vanuit de basiszorgverzekering vergoed. De tarieven voor de mondzorg worden ieder jaar vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

De rekening voor tandheelkundige zorg is opgebouwd uit de verschillende verrichtingen die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke verrichting omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld die is vastgesteld door de Nederlandse Zorgauthoriteit (NZa).

Het is altijd mogelijk om vooraf een begroting te ontvangen.
Als u vragen heeft over uw tandartsrekening, kunt u contact opnemen met de praktijk.

Tarieven tandarts 2024 : Prestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige zorg – TB/REG-24612-01 – Nederlandse Zorgautoriteit (overheid.nl)

Informatie over de opbouw van uw tandartsrekening : https://www.mondzorgkosten.nl